Referenties

We betalen 5% van wat de affiliates die door u gerefereerd zijn verdienen.

Er zijn geen speciale link-codes nodig.

U zult worden gecrediteerd voor de verkopen van alle webmaster die zich aanmelden onder een willekeurige link code.